Fokus på typ 2
- En interaktiv utbildningsserie med fyra webbseminarier

Tid
2021-12-14 kl. 12:00-13:00 (tisdag)
Registrera dig senast
2021-12-14 kl. 12:00 (tisdag)
Värd
IM Meducate med ekonomiskt stöd av Boehringer Ingelheim AB
Typ
Anmäl dig till hela serien eller enstaka möte
Anmälan
Registrering stängd

Fokus på typ 2 - från prediabetes till livets slutskede

Som läkare på vårdcentral möter du patienter som är på olika ställen i ett diabetesförlopp. Genom att man utgår från vilket diabetesstadium en patient befinner sig är det ofta lättare att göra en riskbedömning, ta beslut om läkemedelsbehandling och livsstilsinterventioner.

Under fyra lunchseminarier kommer vi dyka ner i pre-diabetes, nydiagnostiserad diabetes, diabetes med organkomplikationer och diabetes i livets slutskede. Seminarierna har ett allmänmedicinskt förhållningssätt med praktiska kliniska tips och baseras på senaste evidens. Vi följer fallet Sofia från det att hon är 55 år till livets slutskede och Du får ta ställning till handläggning i olika situationer som kommenteras av experterna.   

Expertpanelen deltar på samtliga möten med sin kunskap och kliniskt inriktade råd.

Viveca Gyberg, specialist i allmänmedicin, disputerad inom prevention av diabetes och kardiovaskulär sjukdom, Surbrunns vårdcentral, Stockholm

Viveca Gyberg, specialist i allmänmedicin, disputerad inom prevention av diabetes och kardiovaskulär sjukdom, Surbrunns vårdcentral, Stockholm

Anna Norhammar, kardiolog, professor Karolinska Institutet, Stockholm

Anna Norhammar, kardiolog, professor Karolinska Institutet, Stockholm

Gregor Guron, nefrolog, professor Sahgrenska universitetssjukhuset Göteborg

Gregor Guron, nefrolog, professor Sahgrenska universitetssjukhuset Göteborg

Magnus Löndahl, endokrinolog, docent Skånes universitetssjukhus Lund

Magnus Löndahl, endokrinolog, docent Skånes universitetssjukhus Lund

 23 november - Prediabetes

Sofia är 55 år och behandlas för hypertoni. Hennes värden har försämrats på en rad områden som indikerar stor risk att utveckla diabetes.

Hur bedömer vi Sofias riskfaktorer och vad är viktigast att påverka för patienter med stor risk att utveckla diabetes typ 2?

30 november - Nydiagnostiserad diabetes 

Sofia är nu 65 år och hennes värden har tyvärr inte utvecklats i rätt riktning senaste åren.

Hur ställer du diagnosen diabetes typ 2? Vilka åtgärder bör vidtas i detta stadium för att skydda Sofias organ på bästa sätt? Hur intensivt bör vi behandla hennes kardiovaskulära risk? 

7 december - Organkomplikationer

Sofia är nu 75 år och har genomgått en hjärtinfarkt och hennes njurfunktion har försämrats betydligt. Hennes hälsa försämras men vilket tillstånd är det som påverkar henne mest?

Vad gör vi nu för att minimera organkomplikationerna? Vilken diabetesbehandling ger skyddande effekt? 

14 december - Diabetes i livets slutskede

Sofia är 85 år, nu med hemsjukvård och apodos. Vem gör vad för den multisjuka patienten med lång läkemedelslista? 

Vilka målvärden är rimligt att sträva efter i detta skede? Vilka behandlingar bör behållas, initieras och vilka behandlingar kan fasas ut?