Systemisk behandling av psoriasis för särskilda patientgrupper

Tid
2021-03-17 kl. 16:30-17:45 (onsdag)
Registrera dig senast
2021-03-17 kl. 12:00 (onsdag)
Värd
IM Meducate
Typ
Zoom webinar
Anmälan
Registrering stängd

Psoriasis hos barn och ungdomar
Föreläsare: Josefin Lysell, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Psoriasis hos multisjuka och hos äldre
Föreläsare: Tore Särnhult, Hallandskustens hudmottagning, Kungsbacka

Presentationerna belyser genom interaktiva patientfall olika kliniska utmaningar som hudläkare ställs inför. Särskild fokus på nyare systemisk behandling för dessa patientgrupper.

Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor till experterna.

Utbildningen vänder sig till hudläkare. 

IM Meducate är en del av Internetmedicin och producerar interaktiva medicinska utbildningar i samarbete med experter. IM Meducate har utvecklat programmet i samråd med Josefin Lysell och Tore Särnhult.

Mötet genomförs med ovillkorat stöd från läkemedelsföretag. 

Josefin Lysell

Josefin Lysell

Tore Särnhult

Tore Särnhult