Interaktiva medicinska utbildningar med oslagbar räckvidd

IM Meducate producerar interaktiva medicinska utbildningar som marknadsförs via Interntemedicin.se, vilket är den webbsida som svensk sjukvårdspersonal använder mest.

I oktober 2020 hade Internetmedicin.se mer än 400 000 besök per vecka. Därför når webbaserade utbildningar av IM Meducate fler än någon annan kanal kan göra.

Aktuellt

Fokus på typ 2 - En interaktiv utbildningsserie med fyra webbseminarier
2021-12-14

Minimal residual disease (MRD)-negativitet vid multipelt myelom
2021-05-19

Behandling av ITP - uppdatering kring riktlinjer
2021-05-11

 
 

Vi gör den utbildning ni behöver och mer därtill