Interaktiva medicinska utbildningar med oslagbar räckvidd

IM Meducate producerar interaktiva medicinska utbildningar som marknadsförs via Interntemedicin.se, vilket är den webbsida som svensk sjukvårdspersonal använder mest.

I oktober 2020 hade Internetmedicin.se mer än 400 000 besök per vecka. Därför når webbaserade utbildningar av IM Meducate fler än någon annan kanal kan göra.

 

Vi gör den utbildning ni behöver och mer därtill