Webbseminarier

IM Meducate levererar webbseminarier ”all inclusive”. Med det menar vi produktion av utbildningsmöten på webben från start till mål. Från att skapa innehållet tillsammans med experter till inbjudan, marknadsföring, genomförande och inspelning. Och även här är interaktiviteten en nyckel till att säkerställa behållningen. 

Nuförtiden arrangeras många webbseminarier. Många gånger tar det mycket interna resurser och det kan dessutom vara svårt att få den uppslutning man önskar. Tack vare Internetmedicins oslagbara räckvidd till alla läkarspecialiteter når ni fler om ni låter IM Meducate producera och genomföra mötet. 

Webbseminarier IM Meducate

  • Utvecklar program med vetenskaplig kommitté
  • Alla delar i tekniska produktionen – inbjudan, anmälningar, sändning, inspelning
  • Integrerar interaktiva komponenter
  • Marknadsföring via Internetmedicin
  • Exponering av inspelat material i utbildningsbiblioteket på Internetmedicin.se
  • Rätt att använda inspelat matrerial på egna möten