IM Meducate

IM Meducate är ett företag som producerar digitala interaktiva utbildningar och undersökningar som marknadsförs via Internetmedicin.se.

IM Meducate har skapats av Internetmedicin AB tillsammans med Meductus AB. Internetmedicin AB är den mest använda medicinska webbsidan av svensk sjukvårdspersonal med över 1000 behandlingsöversikter skrivna av hundratals experter. Meductus AB är specialister på interaktiva medicinska utbildningar.

Målsättningen är att göra riktigt bra digitala medicinska utbildningar som kan nå många. Meductus utbildningsexpertis och trafiken till Inernetmedicin borgar för det. Förutom räckvidden är en strukturerad arbetsprocess, rätt kliniska frågeställningar och expertförankring några komponenter i vårt arbetssätt som vi tror är avgörande för att uppnå målsättningarna med utbildningarna.

 

IM Meducate

Besök per vecka internetmedicin.se

2010-2020

Internetmedicin.se är den mest använda webbtjänsten
för läkare och sjuksköterskor i den kliniska vardagen

Sjuksköterskor

Läkare

Källa: TNS/SIFO/Navigare, Feb 2016. Bas: Totalt n=423, Sjukhusspecialister n=314 (Kardiologer n=46, Onkologer n=52, Psykiatriker n=39, Reumatologer n=40, Dermatologer n=61, Gastroenterologer n=37, Neurologer n=39), Distriktsläkare n=109

Källa: TNS/SIFO/Navigare, 2018. Bas: Totalt n=211, Sjuksköterskor n=211

Vår strukturerade arbetsprocess vid utveckling av våra utbildningar är en framgångsfaktor