Utbildningar

Kliniska frågeställningar och interaktivitet i centrum 

Trots att vi är ett ungt bolag har vi mer än 40 års erfarenhet av medicinska utbildningar. Vi vet hur man producerar en utbildning för att nå maximal effekt.

Våra utbildningar är alltid interaktiva och de är alltid fokuserade på kliniska frågeställningar. Ofta i form av patientfall eftersom vi vet att det skapar engagemang och är ett bra sätt att lära sig på. Ibland passar inte situationen för patientfall. Det viktiga är dock att kunskapsbehoven identifieras och att interaktiva komponenter integreras med bra direktåterkoppling för den som gör den webbaserade utbildningen.

Internetmedicin når flest

Utbildningarna publiceras och marknadsförs på Internetmedicin.se. Tack vare att Internetmedicin är den klart mest använda sidan av svensk sjukvårdspersonal når man fler med medicinska utbildningar på Internetmedicin än någon annan kanal i Sverige. Det spelar ingen roll om du vill nå allmänläkare, sjuksköterskor eller specialistläkare som inte är så många. Vi når alla grupper. 

Flera av våra bredare utbildningar har genomförts av upp emot 1000 läkare. Det har visat sig att vi når ut väldigt bra även inom smalare målgrupper. Till expempel har över hälften av Sveriges lungläkare genomfört hela vår utbildning om lungcancer.

Att det är bra kvalitet på utbildningarna visas genom att ca 90% av de som påbörjar patientfallen också slutför dem.

Öka exponeringen genom att använda patientfall även på webbseminarium och egna möten

För att förlänga och fördjupa utbildningsinsatserna erbjuder vi paketlösningar med patientfall och webbseminarium som ett två-stegspaket. I det uppföljande webbseminariet är det patientfallet från Internetmedicin som ligger till grund för frågeställningarna. Dessutom finns möjlighet att anpassa fallet från Internetmedicin för användning på egna möten. Olika lösningar som ökar användningsområdet och varaktigheten för utbildningsmaterialet.   

 

 

Arbetsprocessen en del av framgången

Med hög kvalitet och stor räckvidd når vi de resultat du vill åstadkomma. Vår strukturerade arbetsprocess tror vi bidrar till detta. Läs mer om vår arbetsprocess här.

 
 
 

Våra tidigare utbildningar

Du kan titta på våra tidigare producerade patientfallsutbildningar här.