Arbetsprocess

Strukturerad arbetsprocess

IM Meducate tillämpar alltid en strukturerad arbetsprocess när en utbildning ska skapas. Skälet till det är att säkerställa att målsättningen med utbildningen uppnås. Även om vi ofta har en betalande uppdragsgivare så är det alltid helt avgörande att innehållet är kliniskt relevant för målgruppen.

Därför startar vi alltid arbetsprocessen med en workshop med vår uppdragsgivare. Därefter rekryterar vi expert att samverka med i utvecklingen av innehållet. Två frågor vi alltid ställer till både uppdragsgivare och expert är: Vilka kliniska utmaningar finns inom detta område? Vad upplevs som svårt? Svaren på dessa frågor brukar generera både diskussion och en hel del av grunden till innehållet.

Arbetsprocess utbildningar